• Timarco har Sveriges största sortiment av märkesunderkläder och sportunderkläder på nätet.

  • Fri Frakt *
  • 60 dagars öppet köp
Stäng sökpanel
TIMARCO   ·   WE ARE UNDERWEAR & MORE!

Timarcos Allmänna Villkor

Tillämpning och Konsumentskydd

De här Allmänna villkoren (”Villkoren”) är tillämpliga på det köpeavtal som du som konsument sluter med Timarco AB (publ), organisationsnummer 556401-7464, nedan kallat ” Timarco”. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Dataskyddsförordningen (GDPR) på samtliga köp på www.timarco.se.

Personuppgifter

Läs mer om vår behandling av personuppgifter i vår Integritetspolicy.

I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är Timarco AB (org. nr 556401-7464)

Timarcos kundregister innehåller personuppgifter såsom namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress samt IP-nummer. Ändamålet med Timarcos behandling av insamlade personuppgifter är att använda dessa för att

a. Kunna fullgöra köp på Timarco

b. Möjliggöra riktad marknadsföring per e-post, sms och andra kanaler baserad på dina tidigare inköp eller användning av Timarcos kanaler.

Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt Klarnas villkor

Timarco kommer dela med sig av de personuppgifter till fraktbolagen som krävs för att kunna fullfölja och leverera en beställning.

När du använder Chatt och/eller FAQ kan vårt system komma att hantera och lagra de personuppgifter som t.ex. telefonnummer, för- och efternamn, adress, e-post, IP-nummer som du själv uppger för att kunna logga och spara historik från tidigare chattar.

När du som kund väljer och e-posta till Timarco så kommer din e-postadress samt e-posthistoriken att sparas för att göra det möjligt och lättare kunna följa upp och svara på ett ärende.

Inga uppgifter kommer att säljas vidare till tredje part eller skickas vidare till tredje land.

Allmänt om personuppgiftsbehandlingen

All behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen. Ansvarig för behandlingen är Timarco AB.

Vi sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de. Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Du har också rätt att begära skadestånd om behandlingen av dina personuppgifter inte har följt lagen.

Du kan begära ett utdrag på vilka uppgifter som vi har registrerade om dig. För att begära registerutdrag eller rättelse av uppgifter skickar du en skriftlig undertecknad begäran till:

Timarco AB
Box 20041
161 02 Bromma

Priser och Avgifter

De priser som anges på www.timarco.se anges inklusive mervärdesskatt (moms). Priserna inkluderar fri frakt över 399 SEK inom Sverige, om inte annat anges. Särskilda avgifter tillkommer för fakturaupplägg, paket som beställs mot Postförskott/Efterkrav samt för outlösta paket. Om en beställning görs till ett land utanför EU ansvarar du som kund för eventuell moms och tullavgift i det egna landet. Du ansvarar även för eventuell införtullning. Timarco har ingen möjlighet att påverka om ett paket stoppas hos tullmyndighet eller om det föreligger lång handläggningstid hos tullmyndighet.

Upprättande av avtal om köp

Timarcos varor beställs på www.timarco.se eller via vår kundtjänst. Avtal om köp upprättas då din beställning har bekräftats av Timarco via e-post till den e-postadress som du angivit vid beställningen. Genom beställningen accepterar du dessa Villkor. Timarco ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. På www.timarco.se kan avtal endast ingås med kunder med leveransadress i Sverige.

Leverans

Timarco använder följande fraktalternativ:

  • Varubrev, varorna levereras direkt till din brevlåda om storleken på paketet och värdet på innehållet tillåter detta, annars till valfritt ombud.
  • Paket, varorna levereras till valfritt ombud via PostNord eller DB Schenker. När paketet finns för uthämtning skickas ett sms med information om löpnummer till det mobiltelefonnummer som angivits vid beställningen. Vid uthämtning av försändelse ska giltig ID handling uppvisas.
  • Hemleverans via Airmee om du bor i ett postnummer som tillåter det.

Normal leveranstid är 2 – 10 arbetsdagar från det att Timarco har bekräftat din beställning via e-post.

I samband med att din order skickas från Timarcos lager så skickas ett mail till angiven mailadress. Paketet borde då nå dig inom 2 arbetsdagar.

Outlösta Paket/Försändelser

Paket som inte har hämtats ut inom fjorton (14) dagar återsänds till Timarco. Om detta sker debiteras du en avgift på 299 kr (SEK) för kostnader hänförliga till Timarcos administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

Ångerrätt

Du som konsument har alltid fjorton (14) dagars ångerrätt enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). För att du ska känna dig helt trygg med ditt köp erbjuder Timarco istället hela sextio (60) dagars ångerrätt från det att du tar emot varan eller en väsentlig del av den. Du som kund har självklart rätt att prova och undersöka produkten hemma för att säkerställa att produkten motsvarar dina förväntningar. Returnerar du en oanvänd vara med tillhörande etiketter och förpackning inom 60 dagar återbetalas hela beloppet, alternativt genomförs önskat byte. Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras. Det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten som du som konsument kan ta del av på Konsumentverkets hemsida.

Reklamation

Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Timarco eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som Timarco har givit, kan varan returneras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till Timarco ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom 3 år. Timarco förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköp. Vid reklamation, använd Timarcos frisvarsedel. Timarco har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt

.

Retur

Vid retur står du risken för varan, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten. För att en full återbetalning ska kunna genomföras ska varan vara oanvänd och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning, samtliga etiketter och taggar ska sitta kvar. Det är viktigt att ytteremballage används och att tejp eller annat material inte klistras på originalförpackningen. Om en beställning görs till ett land utanför EU ansvarar du som kund för eventuella extra avgifter som kan tillkomma vid en retur tillbaka till oss. Ett sådant exempel kan vara tullavgift. Detta gäller samtliga returer oavsett orsak.

Vid köp av hygienartiklar, underkläder och badkläder, får förseglingen inte vara bruten, sådana varor med bruten försegling kan inte returneras. Returer kan inte skickas mot Postförskott/Efterkrav. Efter mottagen och godkänd retur kommer återbetalning att ske inom fjorton (14) dagar från det att Timarco tog emot returen. Återbetalning sker endast genom insättning till bankkonto, ej kontant. Kostnader för tjänster kopplade till leverans såsom postförskottsavgift återbetalas ej vid en retur.

För att möjliggöra en eventuell retur behöver du kunna påvisa köp och Timarco rekommenderar att du sparar orderbekräftelse och betalningsreferens som kvitto på ditt köp.

För information eller hjälp vid retur kontakta Timarcos kundtjänst.

Retur av kampanjvaror

Vid köp som berättigar till extra rabatt betraktas värdet av den extra rabatten som en generell rabatt på hela beloppet vid köptillfället. Om någon del av köpet byts och/eller returneras värderas returnerade varor till köpeskillingen minus sin relativa andel av den generella rabatten. Vid byten sker ingen omräkning av den ursprungliga grunden för rabatt.

Kampanj eller erbjudande om sådan extra rabatt är endast tillgänglig för nya köp via handelsplatsen www.timarco.se och kan inte erhållas retroaktivt. Rabatt kan inte överföras till annat köp och kan inte tillgodoräknas vid byte till annan vara.

Transportskador

Timarco ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. Timarco rekommenderar att du anmäler en eventuell transportskada direkt på plats hos utlämningsombudet och därefter kontaktar Timarcos kundtjänst. Tänk på att behålla allt emballage och produktens förpackning vid en transportskada.

Klarnas betalningsalternativ

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

  • Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här
  • Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

Force Majeure

händelse av omständigheter som står utanför Timarcos skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Timarcos förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som Timarco rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Pris- och Produktinformation

Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris förbehåller sig Timarco rätten att häva avtal om köp. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är Timarco inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Övrigt

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist. Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: https://www.arn.se/

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

För frågor kring innebörden av dessa Villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, ta kontakt med Timarcos kundtjänst. Kontaktuppgifter till kundtjänst finner du på www.timarco.com/se.

Våra kunder tycker att vi är UTMÄRKTA