Steng søkepanel
TIMARCO   ·   WE ARE UNDERWEAR & MORE!

PERSONVERN OG COOKIES

INTEGRITETSPOLICY

Timarco Norge AS, Oslo Norge mva no 919 073 020, verner om din personlige integritet, og derfor alltid strever etter å beskytte personopplysningene dine på den beste måte. Det er vår målsetning å følge alle gjeldende lover og forskrifter om personvern, for eksempel databeskyttelsesforskriften eller GDPR (General Data Protection Regulation), som det også kalles. Vi tar sikte på å være tydelige og forklare hvordan din personlige informasjon samles inn og behandles av oss og våre samarbeidspartnerer. Vi samler ikke inn eller behandler mer informasjon enn det vi trenger for å oppfylle dine forventninger og de forpliktelsene vi har mot deg. Denne policyen vil hjelpe deg å forstå hva slags informasjon vi samler inn og hvordan den brukes.

Denne policyen gjelder all data som samles inn via vår nettside.

RETTSGRUNNLAG

For at vi skal ha rett til å behandle dine personlige opplysninger, trenger vi et såkalt juridisk grunnlag. Vi behandler dine personlige opplysninger fordi behandling er nødvendig for å oppfylle avtalen vi har med deg som kunde gjennom ditt kjøp.

Vi behandler også dine personlige opplysninger fordi behandling er nødvendig for å oppfylle juridiske forpliktelser som angår oss.

Vi behandler også dine personlige opplysninger fordi behandlingen er nødvendig for vår legitime interesse. Behandlingen er basert på en interessevekt, og innebærer situasjoner der vi ønsker eller trenger å gjøre noe, for eksempel kommunisere med deg eller markedsføre våre produkter og tjenester, noe som egentlig er til vår fordel, forutsatt at det ikke skader dine egne interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter.

INNSAMLING AV PERSONLIG DATA

Vi behandler informasjonen du som kunde har gitt oss når du handler eller besøk vår hjemmeside og kommunisere med oss. Personlige data som vi behandler, er ditt fornavn og etternavn, e-postadresse, telefonnummer, personnummer (hvis du har valg å oppgi dette), din adresse og din brukerkonto.

Vi behandler ditt personnummer bare når det er nødvendig, med hensyn til vekten av sikker identifisering, eller hvis det finnes annen vesentlig årsak. Vi bruker ditt personnummer i så begrenset utstrekning som mulig. Situasjoner hvor vi kan behandle ditt personnummer, er ved kjøp, når vi trenger å identifisere deg i kundeserviceærende, når du ber om informasjon om hvilke personlige opplysninger vi har om deg, ber oss om å korrigere informasjon om deg som er feil, ber oss slette eller begrense den personlige informasjonen vi har om deg, eller at vi gir deg en kopi av de personlig opplysningene vi har om deg.

Vi samler og behandler også informasjon fra deg når du handler eller besøker nettstedet vårt. Personlige data som vi behandler, er informasjon om kjøp og kjøpshistorikk. Vi behandler også dine personlige opplysninger gjennom godkjenning av cookies, se separat avsnitt nedenfor.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler de ovennevnte personopplysningene for å:

 • Behandle din bestilling/kjøp for å kunne:
  • identifisere deg
  • leverer bestilt produkt
  • administrer betalingen din
  • behandle retur, bytte og eventuelle reklamasjoner
  • send deg SMS angående leveranse og leveransestatus
  • Kontakt deg ved eventuelle problemer med levering av varene dine
 • Gi deg en personlig opplevelse av våre tjenester ved å samle inn cookies
 • oppfylle juridiske forpliktelser (for eksempel om kravene i regnskapsloven, produktansvar og produktsikkerhet)
 • markedsføre våre produkter
 • utvikle vår kunnskap om kunder og analysere kundeadferd, noe som betyr at en såkalt profilering skjer. Vi gir deg tilbud som vi tror du vil oppleve som relevant, basert på resultatene av denne analysen, og for ikke å forstyrre deg unødvendig, kunne tilby deg produkter som passer dine ønsker og behov
 • håndter kundeserviceærender
 • evaluere, utvikle og forbedre selskapets tjenester, produkter og systemer for kundekollektivet generelt
 • hindre misbruk av en tjeneste, eller for å hindre, forebygge og undersøke forbrytelser mot selskapet

LAGRING OG OVERFØRING AV PERSONLIG DATA

Personlig data overføres til våre partnere for å kunne håndtere og lette kjøpet ditt, og hjelpe oss med markedsføringstilbud. Disse samarbeidspartnerne er f.eks. transportselskap, betalingsmottaker, e-postleverandør, SMS-leverandør, webanalyseleverandør og trykkeri. Disse selskapene er personopplysningsbitredende, og vi er fortsatt personopplysnings ansvarlige. Vi sikrer at våre partnere håndterer personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og på en trygg måte ved å inngå avtaler om personopplysninger med dem.

Vi lagrer data på våre egne servere i Sverige eller på servere fra våre partnere.

Våre partnere og tjenesteleverandører er alle hjemmehørende i EØS, samt deres servere og annet lagringsverktøy som er lokalisert der. Det eneste unntaket er Google LLC, se eget avsnitt under Cookies.

Vi kan avsløre dine personlige opplysninger til myndigheter som krever at vi oppgir slik informasjon.

Vi kan også dele dine personlige opplysninger for å tillate fusjon, oppkjøp eller salg av hele eller deler av våre tilganger.

TIDSPERIODE FOR BEHANDLING OG OPPBEVARING

Vi behandler personopplysninger bare så lenge det er behov for å bevare dem for å oppfylle de formål som dataene ble utgitt, eller ble samlet inn.De samme personopplysningene kan lagres på flere forskjellige steder for forskjellige formål.

Hvis du kontakter oss via e-post , så spares vår korrespondanse så lenge som nødvendig, for å oppfylle formålet med behandlingen.

Personopplysninger som vi behandler for å administrere kundeforholdet, inkludert kjøp og brukerkonto, eller for å oppfylle kontraktmessige og juridiske forpliktelser mot deg, for eksempel oppfylle garanti, reklamasjon eller angrerettsforpliktelser, behandles i den tiden det er nødvendig for oss å administrere kundeforholdet og oppfylle avtalen vår, eller våre juridiske forpliktelser overfor deg.

Personopplysninger som vi behandler for regnskap, oppbevares i henhold til gjeldende regnskapslover.

Vi vil behandle dine personopplysninger for markedsføringsformål under ett år fra ditt kundeforhold hos oss er utløpt.

Dine personopplysninger kan holdes lenger enn angitt ovenfor, hvis det er nødvendig for å overholde juridiske krav eller reguleringer.

BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Når du handler hos oss, kan du føle deg trygg. Vi sikrer oss at dine personlige opplysninger alltid er beskyttet av oss, og at behandlingen er i samsvar med gjeldende databeskyttelsesregler, og våre interne retningslinjer og praksis.

Vi sikkerhetsstiller også gjennom tekniske løsninger og avtaler med våre partnere og leverandører, at disse sikkert håndterer dine personlige opplysninger og overholder personopplysningsloven.

Betalings- og faktureringsinformasjon overføres via en krypterte forbindelse fra vår betalingspartner som administrerer betalingen.

DINE RETTIGHETER

Retten til tilgang: (registerutdrag) Vi ønsker å være åpne og gjennomsiktig om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Hvis du vil vite mer om hvordan vi behandler informasjonen din, kan du be om et registerutdrag fra oss. Du har rett til å vite hvilken informasjon som er registrert på deg. Hvis du vil ha slik informasjon, vennligst send en skriftlig forespørsel til oss. Hvis vi mottar en forespørsel om registerutdrag, vil vi be om informasjon for å sikre at informasjonen blir gitt til den riktige personen.

Rett til rettelse: Du kan be om at din personlige informasjon blir korrigert dersom informasjonen er feil eller ufullstendig.

Rett til å slette: Under visse omstendigheter kan du slette dine personopplysninger, for eksempel hvis:

 • opplysningene ikke lenger er nødvendige for de formålene de har blitt samlet inn eller behandlet for
 • du innvender mot behandling for direkte markedsføring

Dette gjelder imidlertid ikke hvis vi for eksempel er ansvarlig, lovmessig , å oppbevare opplysningene.

Rett til begrensning: Du har rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses.

Berettiget interesse/interesseavveielse: Du har rett til å motsette deg behandlinger som vedrører en interesseavveielse. Vi kan imidlertid fortsette å behandle informasjonen din, selv om du motsetter deg behandlingen, hvis vi er pålagt å gjøre det ved lov eller myndighetens instruksjoner eller beslutninger.

Direkte markedsføring: Du har rett til, når som helst, å motsette deg behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføring. Retten inkluderer også analyse av personopplysninger (dvs. profilering) utført for direkte markedsføring. Direkte markedsføring refererer til alle typer markedsføringsforanstaltninger (f.eks. Via post, e-post og SMS).

Du har mulighet til å velge hvilke kommunikasjonskanaler vi vil bruke til utsendelser og personlige tilbud, for eksempel kan du velge å motta e-post, men ikke SMS. I så fall trenger du ikke å protestere mot personlig databehandling som sådan, men ta kontakt med vår kundeservice.

Retten til dataportabilitet: Du har rett til å få en kopi av de personlige opplysninger, som angår deg, i et strukturert format, og i noen tilfeller få disse opplysningene overført til en annen personopplysningansvarlig. Retten inkluderer kun opplysninger du selv har levert til oss, og som vi behandler med hjemmel, for eksempel en avtale med deg. En forutsetning for dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig.

Rett til å sende inn en klage: Hvis du er misfornøyd med hvordan vi behandlet dine personlige opplysninger, vennligst kontakt oss på vår kontaktinformasjon nedenfor.

COOKIES

Cookies brukes på nettstedet vårt. Cookies er små tekstfiler som er lagret på den besøkende datamaskin, og som kan brukes til å spore hva besøkende gjør på nettstedet vårt.

Vi bruker forskjellige typer cookies:

 1. en permanent cookie forblir på den besøkende datamaskin for en viss tid.
 2. en sessionscookies lagres midlertidig i datamaskinens minne mens en besøkende er på en nettside. Sessionscookies forsvinner når du lukker nettleseren din.
 3. tredjeparts cookies, disse cookies har et annet selskap plassert på datamaskinen din. Det er tredjeparts cookies som bla. gjør slik at du får se målrettede annonser på andre nettsteder, for eksempel retargeting.

Vi bruker cookies for å forbedre nettstedet vårt for den besøkende, f.eks. ved å tilpasse vårt nettsted i henhold til de besøkendes ønsker, valg og interesser, samt å hjelpe deg med å holde oversikt over hvilke varer du har lagt til i handlekurven. Vi bruker cookies for å analysere nettstedet vårt, og hvordan det brukes (se pungt for webbanalyse under) samt for markedsføring ved retargeting.

Ved å godta denne personvernreglene og / eller bruke nettstedet vårt, godtar du behandling av cookies som angitt her. Hvis du ikke godtar bruk av cookies, kan du slå av cookies i nettleserens sikkerhetsinnstillinger. Du kan også stille inn nettleseren slik at du får spørsmål hver gang nettstedet vårt prøver å legge inn en cookies på datamaskinen din. Gjennom nettleseren kan også tidligere lagrede cookies slettes, se nettleserens hjelpesider for mer informasjon. Videre kan du når som helst slette cookies manuelt fra harddisken din.Hvis du vil slette cookies som allerede finnes på datamaskinen din: se instruksjonene i nettleseren din.

Google Analytics og Google Tag Manager (webanalyse)
Vår side bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste levert av Google LLC ("Google"). Google Analytics bruker cookies, dvs. tekstfiler som er plassert på datamaskinen din, for å analysere hvordan brukerne bruker nettsiden. Informasjonen som genereres av en slik cookies gjennom din bruk av nettsiden (inkludert din IP-adresse) blir videresendt og lagret av Google på servere i og utenfor EØS.

Google vil bruke denne informasjonen for å evaluere din bruk av nettsiden og kompilere rapporter om aktiviteter på nettstedet vårt.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjepart, dersom det kreves ved lov, eller i tilfeller der en tredjepart behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble sammen din IP-adresse med annen data som Google har. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i at Google behandler informasjonen din på den måten som er beskrevet ovenfor.

Hvis du ikke vil at besøkene dine på nettstedet vårt skal vises i Google Analytics-statistikk, kan du installere et tillegg i nettleseren din. Add-on er tilgjengelig for nettlesere, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari og Opera, og er tilgjengelig her.

Gjennom Google Analytics bruker vi også cookies for remarketing. Remarketing innebærer interessebasert annonsering, dvs. at atferden din på nettstedet vårt, kan brukes til målrettede annonser på andre nettsteder. I dette formålet brukes data fra en tredjeparts cookies. Dersom du ønsker å endre innstillingene for videresalg, eller ønsker å velge bort cookies som brukes for interessebasert reklame fra Google, kan du gjøre det her

Klarna

For å kunne tilby deg å bruke Klarnas betalingsmetoder, er vi nødt til å dele visse opplysninger om deg med Klarna. Dette skjer bare dersom du velger Klarna som betalingsmetode. Klarna bruker opplysningene til å bedømme om du kvalifiserer til å bruke betalingsmetodene deres. Opplysningene som brukes er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingshistorikk samt bestillingsinformasjon slik som betalingsmetode, frakttype, bestillingsdetaljer og lignende. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring.

KONTAKTINFORMASJON

Det er Timarco Norge AS, Oslo Norge mva no 919 073 020, som er personopplysningsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Velkommen til å kontakte oss på gdpr@timarco.no hvis du har spørsmål om personopplysninger vi har lagret om deg.

Timarco Norge AS
Att: Timarco EU
C/O Logistikksenter
0060 OSLO